GALLERSKOPAN
Gallerskopan är ett tillbehör som gör att du kan utföra fler arbetsuppgifter än tidigare. Saker som tidigare var omöjliga eller mycket svåra att utföra med en grävmaskin är nu inte bara möjliga, utan rent av enkla att utföra. Skopans unika funktion gör även att arbetsuppgifter som du ägnat dig åt tidigare med en konventionell skopa blir enklare och snabbare. Ökad effektivitet = ökad lönsamhet.

Gallerskopan är ett flexibelt tillbehör vars användningsområden är endast begränsade av användarens fantasi och uppfinningsrikedom. Skopan används idag i de mest skiftande sammanhang. Vi har på valt att på sidan presentera de vanligaste användningsområdena som är väg-, entreprenad-, rivnings- och sorteringsarbeten.

Gallerskopan har funnits på marknaden sedan 1986 och är ett väl beprövat och uppskattat tillbehör hos entreprenörer i hela Sverige. Gallret som tillverkas av AB Berggrens skräddarsys till varje skopa vilket gör att vi kan erbjuda gallerfunktionen till alla storlekar av skopor. Du behöver inte heller göra någon anpassning av din maskin, manövreringen av gallret sker genom att man kopplar in på den släntskopehydrauliken. Gallret har en mycket robust konstruktion som tål tuffa tag och den är givetvis CE-märkt.


En klok investering…
- Låg investeringskostnad
- Du blir effektivare
- Använd maskinen till fler olika arbeten
- Ökar maskinens potential

Välj själv..
- Montera gallret på en befintlig skopa.
- Köp en ny skopa med galler.
- Köp en begagnad skopa med galler.